Wednesday, August 19, 2009

The Rebel (Dòng Máu Anh Hùng )


Nội dung:

Cựu điều phối viên thuộc lực lượng biệt kích Frank Martin hiện lui về sống một cuộc đời khá bình lặng bên bờ Địa Trung Hải với công việc vận chuyển hàng theo yêu cầu. Thù lao được trả hậu hĩnh với điều kiện anh không được thắc mắc về món hàng cần chuyển.

download CD 1 (47 MB)

download CD 2 (37 MB)

No comments:

Post a Comment